Рейтинг кандидатів на вакантні посади прокурорів в Сумській обласній прокуратурі та графік проведення співбесід з претендентами

22.09.2021

На виконання вимог пункту 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Сумської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 22 вересня 2021 року прийнято рішення про затвердження РЕЙТИНГУ кандидатів за результатами виконання практичних завдань.

Також кадровою комісією затверджено ГРАФІК  проведення з кандидатами співбесід.

Відповідно до Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 до співбесіди допущені кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Співбесіда проводиться комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

До участі в етапах добору можуть запрошуватися представники підрозділів, у яких є вакантні посади, на які оголошено добір. Такі представники на засіданні комісії висловлюють свою думку під час проведення співбесіди, після надання їм слова головуючим, мають право ставити запитання кандидатам та висловлювати позицію щодо рівня їх професійної компетентності та відповідають на запитання головуючого і членів комісії.

Черговість проведення співбесід з кандидатами залежно від вакантних посад визначається графіком проведення співбесіди, затвердженим комісією.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Співбесіда складається з таких етапів:

–     дослідження матеріалів електронної справи кандидата;

–     обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

–     оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації.

Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

–     професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

–     ефективність роботи на посаді прокурора;

–     досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву;

–     моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

Кожен член комісії за своїм внутрішнім переконанням оцінює кандидата під час співбесіди на підставі критеріїв, визначених Порядком.

За підсумками обговорення результатів співбесіди членом комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій.

Сума виставлених балів членом комісії за кожним критерієм сумується та є балом члена комісії.

Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів комісії.

Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

 
 

 

 

кількість переглядів: 636