Оцінювання службової діяльності державних службовців

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

ВИСНОВОК щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 93/1 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетенції державного службовця»

Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

Додаток 6 до Типового порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185)

Додаток 8 до Типового порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185)

кількість переглядів: 742