Становлення прокуратури Сумської області у незалежній Україні розпочалось після прийняття та введення в дію з 1 грудня 1991 року Закону України «Про прокуратуру», яким визначені завдання, функції та повноваження органів прокуратури України.

Зокрема до функцій прокуратури було віднесено:

1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах;

5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом;

6) нагляд за додержанням законів у Збройних Силах і органах Служби національної безпеки України.

Разом з тим, питанням регламентації діяльності прокуратури було присвячено окремий VII розділ Конституції України, ухваленої 28 червня 1996 року.

Суттєві реформи органів прокуратури розпочато після схвалення Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, згідно з яким закріплено засади, на яких ґрунтується діяльність прокуратури. Серед них: верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність; територіальність; презумпція невинуватості; незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; політична нейтральність прокуратури; недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; повага до незалежності суддів, прозорості діяльності прокуратури; неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки. Водночас прокуратуру позбавили права проведення так званого загального нагляду.

Цим же Законом припинено діяльність міської, районних, міжрайонних прокуратур у Сумській області та утворено 5 місцевих прокуратур – Сумську, Конотопську, Охтирську, Роменську, Шосткинську. Всі бажаючі обійняти керівну посаду в місцевих прокуратурах пройшли 4 етапи відкритого конкурсного відбору, зокрема складання тестів на професійні знання, інтелектуальні здібності, психологічне тестування та співбесіда із конкурсною комісією. Претенденти на рядові посади обмежилися двома етапами вищезазначеного конкурсу. Після кожного етапу конкурсу на сайті Генеральної прокуратури України були оприлюднені рейтингові списки кандидатів, також відбувалась онлайн трансляція співбесіди. Процес системного реформування органів прокуратури України, головним завданням якого було відкрити двері прокуратури для компетентних, мотивованих і порядних людей, завершився 15 грудня 2015 року.

Окрім того, 30.09.2016 набрали чинності зміни до Конституції України, і відтепер відповідно до ст. 131 – 1 Основного Закону прокуратура здійснює такі функції:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Відповідно до п. 9 розділу XV «Перехідних положень» Конституції України в частині правосуддя, прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

З квітня 2017 року розпочало свою роботу прокурорське самоврядування, найвищим органом якого є всеукраїнська конференція прокурорів. На зазначеній конференції обрано членів Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Згідно з положеннями Закону України «Про прокуратуру» на вирішення Ради прокурорів України покладається питання рекомендування призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад, впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, соціального і правового захисту прокурорів, їх сімей тощо. Головними завданнями Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів є дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, добір кандидатів на посаду прокурора та переведення прокурорів між різними органами прокуратури.

Згідно з чинним Законом прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим ч. 1 та ч. 5 статті 27 Закону України «Про прокуратуру», за результатами кваліфікаційного іспиту, проведеного відповідно до вимог цього Закону.

Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.

Прокурорами Сумської області за часів незалежності України працювали:

Кравченко Микола Григорович (січень 1985 року – лютий 1992 року);

Сухонос Віктор Володимирович (березень 1992 року – липень 1998 року);

Мудров Анатолій Миколайович (серпень 1998 року – липень 1999 року);

Доброрез Олександр Олексійович (липень 1999 року – серпень 2000 року)

Воронов Олександр Якович (серпень 2000 року – січень 2003 року);

Ударцов Юрій Володимирович (січень 2003 року – липень 2004 року, грудень 2004 року – червень 2005 року);

Моліцький Степан Володимирович (липень  листопад 2004 року);

Горбань Олександр Павлович (червень 2005 року – червень 2010 року);

Ленський  Сергій Володимирович (червень 2010 року – грудень 2011 року);

Василенко Олег Андрійович (грудень 2011 року – березень 2012 року);

Білокінь Руслан Михайлович (березень 2012 року  лютий 2014 року);

Петров Володимир Георгійович (квітень – жовтень 2014 року).

У січні 2015 року на посаду прокурора Сумської області призначений Матвійчук Віталій Анатолійович.

З нагоди професійного свята Дня працівника прокуратури, що відзначається щорічно 1 грудня відповідно до Указу Президента України від 02.11.2000, у 2016 році в прокуратурі Сумщини відкрито музей історії відомства. Експозиції відтворюють реалії діяльності багатьох поколінь працівників органів прокуратури Сумщини – тих, хто стояв у її джерел та творить сьогодення.